Utworzono sieć nadzoru wideo DVR

nadzór wideo rejestratora, aby zainstalować i skonfigurować jest w zasadzie nie tak trudne ... trzeba wiedzieć, jak ....

Ponieważ testujemy każdy system oferowany wcześniej naszym klientom i testujemy na użyteczność i funkcjonalność, znamy najczęstsze błędy instalacyjne i zazwyczaj dostarcza informacji.

  • Richten sie zuerst direkt am DVR Recorder mit TV Anbindung die IP Adresse ihres Heimnetzes ein …vergeben sie eine freie IP Adresse

Rejestrator DVR do sieci

Rejestrator DVR do sieci

  • dla lokalnego widoku, na przykład numeru portu 81 i numer portu dla widoku internetowego 34599 Jeśli to konieczne, na rejestratorze wolna (wstępnie ustawiona)
  • Verbinden sie den DVR Recorder mit ihren Heimnetz

W przypadku brakujących linii LAN zalecamy ustawienie repeatera W-LAN z połączeniem LAN lub Adapter sieciowy Powerline firmy TL-PA4010PKIT TP-Link które łączą się z kablem LAN do rejestratora

installieren sie die Software (Windows ) CMS und richten sie die IP und Port Verbindungen ein

Sie können nun den DVR Rekorder direkt über den Browser mit der lokalen IP Adresse erreichen, sowie Kameras einsehen und einstellen .

Rejestrator DVR w widoku sieciowym

sprawdź ustawienia w rejestratorze i skonfiguruj ustawienia portu, ustawienia nagrywania i alarmu (SMS, FTP, hasła itp.)

Adresy IP nadzoru wideo DVR
Rejestrator DVR w APP sieci

Richten sie für Mobile Anwendung ( IPhone Webbrowser und Android ) eine DYN DNS ein zum Beispile bei www.dyndns.org (ewentualnie płatne)

Mobile Anwendungen für IPhone und Android finden sie im APP Store wir empfehlen MEye oder Xmeye

stellen sie hier ihre ihre zuvor eingerichtete DYNDNS Adresse mit Passwort des DVR System und Port Nummer für Mobile Anwendung ein und verbinden

Teraz można dotrzeć do systemu DVR z dowolnego miejsca na świecie (połączenie z Internetem dostarczonym) oraz strumieniom na żywo.

Możesz także dodać adres DYNDNS w swojej przeglądarce Systemy Windows a także docierają do rejestratora.