Installieren der Türsprechanlage von Monitor zu Monitor

Do instalacji domofonowych drzwi domofonowych można również użyć zwykłego kabla pierścieniowego, który został już przekierowany w budynku. Jednakże możliwa maksymalna długość instalacji w domu jest zmniejszona o połowę. Ponadto istnieją różne możliwości instalacji i warianty połączeń w domu.

Aus diesen Gründen empfehlen wir dringend, dass Sie die Sprechanlage mit uns gemeinsam planen. Denn folgende Fragen müssen vorab geklärt sein:

używany kabelA w metrachB w metrach
więcej niż monitory 2
Liczniki pojemników
równy lub większy niż monitory 16
Kabel CAT 5 lub 6,7
(zawsze para)
4080Nie używać
nieskręcany kabel dzwonowy lub podobny
2 × 0,75 mm²
3050Nie używać
Skręcony (skręcony kabel)
2 x 0,75mm²
6010040
Skręcony (skręcony kabel)
2x 1,0mm²
8012060

Uwaga: Aby zwiększyć przekrój poprzeczny, rdzenie można podwoić, ważne jest, aby zawsze używać rdzeni A i B pary w celu uzyskania skręconych linii.

Tak nie lubią lenistwo lubił robić nawet skrętka jako L1 i skrętka ma być używany jako L2 na autobus, bo tak nie jest L1 i L2 skręcone i połowę potencjału instalacji ścieżkę przewodzącą!

Zachowaj ostrożność podczas planowania, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i wysiłek!